top of page
  • White Google Play Icon
  • White Facebook Icon
News

Triagehandboken

Ett smidigt verktyg för sjukvården.

Triagehandboken är ett beslutsstöd för triage som hjälper dig som legitimerad vårdpersonal att hänvisa patienter och brukare till rätt vårdinstans. 

Fördelarna

Gör det säkert och enkelt att hänvisa patienter till rätt vårdinstans.

Innehållet är framtaget och uppdaterat i nära samarbete med kliniskt aktiva specialister.

Klara riktlinjer ger dig kontroll över patientflödet och tydliggör ditt uppdrag oavsett var du arbetar inom vården.

Uppdateras regelbundet med nya kliniska och nationella riktlinjer.

Review
Features

Triagehandboken ger oss en plattform så att alla kan jobba likadant och göra säkrare och tryggare bedömningar av patienterna. Den har förändrat mycket.

JACQUELINE, sjuksköterska

Mindre administration, mer tid för vård
bottom of page