top of page

Tonttu grundades för att ta fram lösningar på de undermåliga IT-lösningar i hälso- och sjukvården som finns idag. 

Tonttu består av sjukvårdspersonal, medicintekniker och civilingenjörer inom IT.

Samarbetspartners

bottom of page