top of page

Triagehandboken

Ett smidigt verktyg för sjukvården.

Tonttu rekommenderar att du som legitimerad vårdpersonal är utbildad i användningen av Triagehandboken innan du börjar triagera med den kliniskt.

Triagehandboken effektiviserar patientflödet och minskar vårdtiderna.

Triagehandboken av Tonttu är tänkt att vara enkel, tydlig och smart. Expertgrupper inom olika vårdgrupper har fått skriva, bedöma, och korrekturläsa materialet i appen. 

bottom of page