Tonttu rekommenderar att du som legitimerad vårdpersonal är utbildad i användningen av Triagehandboken innan du börjar triagera med den kliniskt.

Triagehandboken effektiviserar patientflödet och minskar vårdtiderna.

TRIAGE-

HANDBOKEN

Triagehandboken av Tonttu är tänkt att vara enkel, tydlig och smart. Expertgrupper inom olika vårdgrupper har fått skriva, bedöma, och korrekturläsa materialet i appen. 

Enkelt, smidigt,

lättillgängligt.

Triagehandboken av Tonttu.
  • Google Play - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle