top of page

TRIAGE-

HANDBOKEN

Triagehandboken effektiviserar patientflödet och minskar vårdtiderna.

Tonttu rekommenderar att du som legitimerad vårdpersonal är utbildad i användningen av Triagehandboken innan du börjar triagera med den kliniskt.

Triagehandboken av Tonttu är tänkt att vara enkel, tydlig och smart. Expertgrupper inom olika vårdgrupper har fått skriva, bedöma, och korrekturläsa materialet i appen. 

bottom of page